Vind de motivatieknop van al je leerlingen
21 juni 2021 
2 min. leestijd

Vind de motivatieknop van al je leerlingen

Vind de motivatieknop van al je leerlingen, zelfs als deze heel goed verstopt zit.

In de basis is iedereen gemotiveerd om te leren en zich verder te ontwikkelen. Het is alleen zo dat de motivatie soms verstopt zit. Soms onder één dun laagje, soms onder meerdere dikke lagen. Aan ons de uitdaging deze motivatieknop te vinden en dan....
Nee, dan drukken we die knop niet in!
We helpen de leerling deze knop zelf in te drukken!

Motivatie die uit jezelf komt is vele maten krachtiger dan motivatie die opgelegd wordt. En met opgelegd bedoel ik dat iemand anders vertelt, waarom het goed voor je is om iets te gaan doen. Op het moment dat je zelf uitspreekt waarom je iets wilt veranderen en wat dit je op kan gaan leveren, is deze motivatie veel sterker, dan wanneer een ander dit tegen je zegt.

Moeten we dan wachten tot de leerling de motivatieknop heeft gevonden en deze zelf in gaat drukken?
Zeker niet! Integendeel zelfs.
We kunnen de leerling heel goed helpen om deze te vinden. Door met de leerling in gesprek te gaan.

5 tips die helpen bij het vinden van de motivatieknop, bij het in gesprek gaan met je leerling:

  1. De basishouding van jou als professional. Stel je open en zonder oordeel op. Zonder oordeel betekent niet dat je alles goedkeurt. Dit betekent dat je zonder oordeel bent over wat de leerling je vertelt, je vindt hier niks van. En dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Het is te oefenen. Hierbij begint het met het herkennen bij jezelf. Heb je een oordeel over wat de leerling je verteld? En zo ja, wat doe je met dit oordeel?
    Daarnaast is het belangrijk dat jij erop vertrouwt dat iedereen in basis gemotiveerd is, en dat er bij elke leerling dus een motivatieknop zit.
  2. Onderzoeken. Bij gedragsverandering zijn er altijd redenen om iets wel of niet te doen. Werken met een planning, op een andere manier leren, je telefoon wegleggen tijdens het leren. Hierbij gaat het allemaal om gedragsverandering. Twijfels over het wel of niet willen veranderen, zijn normaal. Onderzoek samen met de leerling de voordelen en nadelen van het huidige en gewenste gedrag.
  3. Keuzes maken. Leerlingen hebben vaak het gevoel dat ze geen keuze hebben. Uiteraard hebben ze deze wel. Het is goed dat ze zich hier bewust van worden. Wat tieners vaak nog niet kunnen, is overzien wat de gevolgen zijn van een bepaalde keuze. Breng met de leerling in kaart wat de keuzes zijn en wat de gevolgen van de keuzes zijn. Als je al een 'onderzoek' hebt gedaan met de leerling, zoals bij 2 beschreven. Dan kan de leerling aan de hand daarvan een keuze maken.
  4. Doelen stellen. Door punt 1,2 en 3 is het duidelijk geworden waar de motivatieknop onder verstopt zit. De leerling maakt een bewuste keuze om wel of niet aan de slag te gaan met de gedragsverandering. Wil de leerling nog niet veranderen, dan is dat oké. Het is duidelijk wat daar de gevolgen van zijn. Later kun je hier weer over in gesprek gaan en de motivatie om te veranderen vergroten. Wil de leerling wel veranderen, dan kun je samen met de leerling gaan kijken, welk doel daar dan bij hoort.
  5. Stap voor stap. Nu het doel gesteld is, kan de leerling stap voor stap naar dit doel toewerken. Belangrijk is dat dit stap voor stap gebeurd. Het gevaar bij 'groot beginnen' is dat het mislukt. De leerling begint vol enthousiasme, maar kan dit niet volhouden omdat het nog niet haalbaar is. Liever klein beginnen, zodat het in ieder geval lukt en zo stap voor stap doorgaan. Hierdoor ontstaat er vaak een sneeuwbaleffect.

Door deze 5 tips toe te passen in je gesprekken, ontdek je samen met de leerling waaronder de motivatieknop verstopt is. En help je de leerling met het zelf indrukken van deze motivatieknop.

Meer weten over het voeren van een motivatiegesprek?

Lees dan mijn boek 'Motiveer en leer!'

Liever samen aan de slag? Dan is de training Motiverende gespreksvoering misschien wel wat voor jou.

Over de schrijver
Eigenaar Maak mij wat wijs!
Reactie plaatsen